Celem organizowanego w szkole wolontariatu jest dostrzeżenie, że są wokół nas osoby chore, osamotnione lub będące w trudnej sytuacji materialnej, którym można pomóc. Promowanie różnych działań solidarności jest niezbędnym uzupełnieniem ogólnego rozwoju naszych uczennic, które uczą się doceniać wartość tego, co mają a jednocześnie uczą się  dzielić z innymi, pomagając im w ich potrzebach. Praca tego rodzaju stanowi doskonałą podstawę do kształtowania postawy odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za społeczeństwo, w którym żyjemy. Mając na uwadze fakt, że najbardziej wartościowy jest kontakt z konkretnymi osobami, organizujemy regularne odwiedziny osób starszych w Domu Pomocy Społecznej.  Dzięki  doświadczeniu, że poprzez drobne rzeczy można zrobić wiele dobrego dla innych, uczennice otwierają się i uwrażliwiają na potrzebujących. Kształtuje się w nich  świadomość, że także one, choć nie mogą wiele dać w sensie materialnym, mogą ofiarować swój czas i talenty osobom, które bardzo tego potrzebują. Służba słabszym, pokrzywdzonym przez los, chorym i niepełnosprawnym jest praktyczną nauką szacunku wobec człowieczeństwa. Poprzez wolontariat dziewczęta zdobywają niezwykle cenne doświadczenie godności ludzkiej, a satysfakcja z wyświadczonego innym dobra sprzyja kształtowaniu pozytywnej postawy wobec siebie samej i świata.