Zainteresowane Rodziny zapraszamy do naszego przedszkola lub szkoły. Wizyta jest szansą na bliższe poznanie naszego modelu edukacyjnego, atmosfery naszych placówek.

W ramach wizyty przewidujemy zwiedzanie naszej szkoły z przedstawicielem placówki.

 

Zgłoszenia na „Wizytę w Promieniach” prosimy kierować osobiście pod numerem telefonu: 514-298-064 lub mailowo na właściwy adres poczty elektronicznej:

 

W tytule maila prosimy o umieszczenie informacji: WIZYTA w PROMIENIACH, Nazwisko Rodziny.

W treści maila prosimy o podanie preferowanych przez Państwa dni oraz godzin „Wizyty w Promieniach”, a także telefonu do kontaktu z Państwem.