Tworząc plan dnia kierowałyśmy się przede wszystkim potrzebami dziewcząt. 

Zajęcia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum rozpoczynają się o 8:15 i kończą o 15:15.

Plan zajęć obejmuje przerwy na:

  • drugie śniadanie
  • pracę własną
  • obiad 
  • rekreację na dworze
  • kwadrans wychowawczy ( kl. I-III).

Lekcje obowiązkowe kończą się o 14:15 w klasach I-III  i o 15:15 w klasach IV-VII i gimnazjum.

 

Zajęcia pozalekcyjne i kółka przedmiotowe organizowane są:

  • dla klas I-III - od 14.15 do 15.15
  • dla klas IV-VII i gmnazjum - w zależności od realizowanego programu nauczania w godz. 13.45 - 15.15

 

Świetlica 

Uczennice od godz. 7.30 mogą przebywać w świetlicy szkolnej (nieodpłatnie).

Uczennice po godzinie 15.15 mają możliwość pozostania w świetlicy szkolnej do godziny 16.00 (w godzinach 16.00-17.00 odpłatnie).