To Rodzice Odpowiedzialni za klasę. Są to wybierane przez dyrekcję małżeństwa, które poświęcają część swojego czasu innym rodzinom, aby ułatwić ich wzajemny kontakt i w pełni czuć się integralną częścią szkoły.

Misją  ROK-ów jest:

  • Integracja rodziców w klasie;
  • Zachęcanie do współpracy z placówką;
  • Podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu oraz wagi wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i szkole;
  • Dawanie pewności i budzenie zapału – przyjmowanie trudnych wyzwań jako szansy do wzrastania.