„Ojcowie na start” to zawody sportowe mające na celu propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wyjątkowy charakter tych zawodów polega na wspólnym starcie dzieci i rodziców, dzięki czemu aktywizujemy całe rodziny, pokazując alternatywną formę wspólnego spędzania czasu.