Obecnie prowadzimy rekrutację do wszystkich grup przedszkolnych oraz klasy startowej. Decyzja o przyjęciu do Promieni jest wypracowywana w atmosferze wzajemnego zrozumienia i przyjaźni. Ważne jest aby była przemyślana i w pełni świadoma. Do Promieni przyjmowane jest nie tylko dziecko, ale cała rodzina.

 

Biuro rekrutacji:

 

ETAP I - Złożenie wniosku

Prosimy o złożenie wniosku osobiście w sekretariacie placówki lub przesłanie mailem załączonego poniżej formularza w DOC lub PDF na właściwy adres poczty elektronicznej:

Na postawie przesłanego wniosku umówimy Państwa na Rozmowę Edukacyjną.

Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

ETAP II – Rozmowa Edukacyjna

Rodzice, którzy decydują się na wzięcie udziału w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika", poznają najpierw model, który wybrali założyciele. Służy temu rozmowa z przedstawicielem przedszkola oraz (ewentualnie) udział w kliku wykładach i warsztatach organizowanych przez placówkę.

W wyniku tego spotkania obie strony – rodzina oraz przedszkole na podstawie uzyskanej wiedzy podejmują decyzję, czy możliwa jest współpraca w realizacji proponowanego modelu. Obopólna zgoda placówki i rodziców, (jak również dzieci, gdy są one już w starszych klasach) jest warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy.

 

ETAP III – Podpisanie dokumentów

Proces przyjęcia dziecka do placówki PROMIENIE kończy się wraz z podpisaniem umowy o naukę i dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną, a Fundacją Sternik –Warszawa Zachód.

 

CENNIK

Czesne, płatne 12 miesięcy w roku, wynosi 590zł

Wpisowe do przedszkola wynosi 500zł