poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.15-9.00

angielski

angielski

j.pol.

angielski

angielski

9.00-9.15

 śniadanie  śniadanie  śniadanie  śniadanie  śniadanie

9.15-10.00

matematyka

matematyka

hala

przyroda

j.pol.

10.00-10.05

przerwa  przerwa    przerwa  przerwa   przerwa  

10.05-10.45

godz. wych

matematyka

hala

przyroda

j.pol.

10.45-11.25

praca własna

hiszpański

matematyka

pr. Wł./hiszp.wyr

praca własna

11.25-11.35

rekreacja  rekreacja   rekreacja  rekreacja   rekreacja  

11.35-12.15

w-f

zaj.inf.

konw.ang.

w-f

godz. wych

12.15-13.00

historia

j.pol.

religia

plastyka

matematyka

13.00-13.45

 rekreacja/obiad   rekreacja/obiad   rekreacja/obiad  rekreacja/obiad   rekreacja/obiad 

13.45-14.30

j.pol.

basen

przyroda

hiszpański

historia

14.30-15.15

religia

basen

zaj.tech.

muzyka

pol.wyr./twór.