Chrześcijańska tożsamość szkoły jest jednym z fundamentów modelu wychowawczego tej placówki.

Celem formacji chrześcijańskiej prowadzonej w szkole jest przekazanie uczniom zasad wiary oraz rozwój cnót. Uczennice otrzymują pomoc w nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem przez indywidualną modlitwę i uczestnictwo w sakramentach. Uczęszczają na lekcje religii i – tak jak w przypadku innych przedmiotów – są rozliczane z wiedzy, która jest im przekazywana. Regularnie odprawiane są Msze klasowe, w których uczestniczy cała klasa. Umożliwia to uczennicom głębsze poznanie liturgii Kościoła.

Wiara jest najbardziej osobistym aktem człowieka. Dlatego – zgodnie z zasadami Kościoła katolickiego – wychowanie religijne w szkole odbywa się z wielkim szacunkiem dla wolności sumień. Dlatego modlitwa – zarówno w klasie jak i podczas Mszy św. – nie jest obowiązkowa. Natomiast zachęca się wszystkich uczennice do poznania religii i odkrycia wartości osobistej relacji z Bogiem.

Opiekę duszpasterską sprawuje, na prośbę Stowarzyszenia „Sternik" oraz Fundacji „Sternik" Warszawa – Zachód, prałatura Opus Dei, instytucja Kościoła Katolickiego, założoną w 1928r. przez świętego Josemarię Escrivá.

Szkoła promuje wychowanie w wierze zgodnej z nauką Kościoła katolickiego, natomiast nie jest to szkoła katolicka w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi jej żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie działające na podstawie prawa państwowego.