Poniżej przedstawiamy ramowy PLAN ZAJĘĆ w naszym przedszkolu. Jest on indywidualnie dobierany przez nauczyciela do możliwości i potrzeb danej grupy wiekowej.

PRZEDSZKOLE JEST OTWARTE OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 17.00

7.30 - ZAJĘCIA NA ŚWIETLICY

8.15 – ZBIERANIE SIĘ DZIECI  W GRUPACH, INDYWIDUALNE ROZMOWY NAUCZYCIELA Z DZIEĆMI, ZABAWA SWOBODNA

8.30 – ZAJĘCIA PORANNE Z WYCHOWAWCĄ

W ramach zajęć m. in.:

 • modlitwa,
 • powitanie,
 • zabawy ruchowe,
 • sprawdzenie obecności - przeliczenie dzieci, zabawy z imionami
 • zajęcia z kalendarzem, wyznaczenie daty,  pogody
 • zabawy językowe – wierszyki, zagadki, przysłowia
 • stymulacja bitami Domana,
 • ustalenie zasad i nawyków, nad którymi pracujemy w danym tygodniu 

9.00 – 9.30 ŚNIADANIE

10.00 - ZAJECIA DYDAKTYCZNE /przeplatane zabawą swobodną/:

 • Angielski /5 x w tygodniu/
 • Muzyka /3 x w tygodniu/
 • Akrobatyka /opcjonalnie 1 x w tygodniu/
 • Psychomotoryka /codziennie, zajęcia ruchowe na sali gimnatycznej wg. autorskiego programu Placówek Stowarzyszenia Sternik/
 • Religia /1 x w tygodniu/
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia tematyczne /wg ścieżki na dany miesiąc/
 • Zajęcia i zabawy matematyczne
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania
 • Zajęcia i zabawy logopedyczne
 • Audycje muzyczne /muzyka poważna/
 • Czytanie bajek /codzienne czytanie na dywanie, staranie dobranych do grupy lektur/
 • Zajęcia stałe: puzzle, tangram, patyczaki

12.00 – 12.30 OBIAD

13.30 - 14.00 PRZERWA NA PODWÓRKU /codziennie wyjście na przedszkolny plac zabaw, spacery po okolicy/

12.30 - 14.00 LEŻAKOWANIE /opcjonalnie, grupa 3-latków/

14.20 – 14.40 PODWIECZOREK

15.00 - MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA, SPRZĄTANIE SALI

 15.15 -17.00 - ZAJĘCIA NA ŚWIETLICY

ŚWIETLICA

Dzieci od godz. 7.30 mogą przebywać w świetlicy przedszkolnej (nieodpłatnie).

Dzieci po godzinie 15.15 mają możliwość pozostania w świetlicy przedszkolnej do godziny 16.00 (w godzinach 16.00-17.00 odpłatnie).

 

Przedszkole dodatkowo oferuje opiekę: logopedy, psychologa i pedagoga.