Wychowanie to nauczenie myślenia, decydowania i działania według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich, otrzymanych od Boga, talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu cnót ludzkich.

Program wychowawczy Gimnazjum jest kontynuacją programu wychowawczego Szkoły Podstawowej. Opiera się na okresach sensytywnych, w których dzieciom i młodzieży jest najłatwiej przyswoić sobie dobre cechy charakteru i na których opiera się dojrzałość każdej dorosłej osoby.

Na każdy trymestr proponowana jest jedna kompetencja, która staje się celem wysiłków wszystkich osób tworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek Rodziców, Nauczycieli i Uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko Uczennice - w pełni rozwijają swoje człowieczeństwo.

 

ROK I

ROK II

ROK III

UMIARKOWANIE

MĘSTWO

SPRAWIEDLIWOŚĆ

SOLIDARNOŚĆ

PRZYJAŹŃ

WIERNOŚĆ

SZACUNEK

ROZTROPNOŚĆ

ODWAGA

 

 

Środki programu wychowawczego:

  • Lekcja wychowawcza dwa razy w tygodniu
  • Rozmowy z opiekunem
  • Dyżury
  • Kino Forum
  • Praca społeczna
  • Rada Klasy