Kształcenie w naszej szkole zmierza do wychowania osoby wolnej, świadomej odpowiedzialności za stałe rozwijanie swych zdolności, o prawidłowo ukształtowanym sumieniu i wrażliwości estetycznej, potrafiącej sprostać wymogom wiary i rozumu, zdolnej do bezinteresownego podejmowania zobowiązań, z zapałem do przezwyciężania trudności i stałej pracy nad sobą, odpowiedzialnej i solidarnej, przedsiębiorczej, z inicjatywą w życiu osobistym i społecznym.

Osią programu wychowawczego jest wspomaganie uczennic w nabywaniu kompetencji i nawyków w oparciu o tak zwane okresy sensytywne. Program funkcjonuje w systemie trzyletnim. W każdym miesiącu danego roku szkolnego proponowana jest jedna cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób tworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek Rodziców, Nauczycieli i Uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko Uczennice – mogą rozwijać się w pełni.

 

MIESIĄC

ROK 1

ROK 2

ROK 3

wrzesień

Wykorzystanie czasu

Szacunek dla zasad

Zasady współpracy

październik

Duch służby

Odwaga

Porządek

listopad

Współpraca

Solidarność

Patriotyzm

grudzień

Hojność

Delikatność

Szacunek

styczeń

Przyjaźń

Obowiązkowość

Pracowitość

luty

Lojalność

Sprawiedliwość

Umiarkowanie

marzec

Posłuszeństwo

Solidarność

Męstwo

kwiecień

Optymizm

Wytrwałość

Szczerość

maj

Cierpliwość

Skromność

Odpowiedzialność

czerwiec

Zaufanie

Wdzięczność

Radość