Uczennice gimnazjum „Promienie” starają się wzrastać w poczuciu solidarności społecznej poprzez przeznaczenie określonych godzin swojego czasu wolnego na pomoc innym.

Praca społeczna stanowi część programu wychowawczego Gimnazjum „Promienie” i jest realizowana przez wszystkie uczennice na tym etapie edukacyjnym. Jej istotą jest dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza bliskie więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Dzięki niej nasze dziewczęta kształtują postawę hojności, pracowitości i ducha służby. Uczennice nie otrzymują za nią wynagrodzenia i jest ona realizowana w wybranym przez nie miejscu (miejscach) w wymiarze 30 godzin rocznie w każdym roku nauki.