Drodzy Rodzice,

 

Szkołę Promienie tworzą Rodziny, dla których nadrzędnym celem jest wychowanie dzieci w duchu właściwie rozumianej wolności i miłości. Wszyscy razem tworzymy środowisko, które dla dzieci jest bezpiecznym i twórczym miejscem rozwoju.

Celem działań naszej kadry pedagogicznej  jest wspieranie Państwa w Waszej roli wychowawczej. Świadome zaufania, jakim nas Państwo obdarzyliście, dokładamy wszelkich starań, żeby wizja wychowawcza domu i szkoły była spójna. Dlatego na co dzień pracujemy nad rozwojem dzieci we wszystkich aspektach ich osobowości. Naszym priorytetem jest spojrzenie na uczennice w sposób całościowy, aby dostrzec Ich intelekt, wolę, emocje i ducha, nie zapominając przy tym o potrzebach rozwijania sprawności szybko zmieniającego się ciała.

Miarą naszego sukcesu jest to, czego nauczymy dzieci. Zależy nam, żeby nasze uczennice potrafiły kochać Boga i ludzi, podejmując w wolności i odpowiedzialności stawiane przed Nimi zadania oraz działania na rzecz innych. Dążymy do tego, by wszystkie uczennice w przyszłości z odwagą podjęły wyzwania zawodowe, były zaangażowane w inicjatywy społeczne i potrafiły tworzyć szczęśliwe relacje w rodzinach. 

Istotny jest dla nas rozwój każdej uczennicy. Chcemy, żeby odkryły pełnię swoich możliwości. Patrzymy więc z troską i uwagą na każde dziecko w taki sposób, by dobrze je poznać i dostrzec jego potencjał. System tutoringu pozwala nam ten potencjał rozwijać.

Każde dziecko jest dla nas wyzwaniem i ogromną radością.

 

 

Z poważanem,

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "PROMIENIE"

Elżbieta Wagner