Fundacja „Sternik" Warszawa – Zachód, na początku swojej działalności zwróciła się do prałatury Opus Dei z prośbą o opiekę duszpasterską i o pomoc w nadaniu chrześcijańskiej tożsamości szkół, która jest jednym z fundamentów modelu wychowawczego tych placówek edukacyjnych.

Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego, założoną w 1928r. przez świętego Josemarię Escrivá. Jan Paweł II w 1982 erygował Opus Dei jako prałaturę personalną. Opus Dei oferuje środki formacji chrześcijańskiej (rekolekcje, dni skupienia, opieka duchowa), z myślą o osobach, które chcą odnowić swoje życie duchowe i apostolstwo. Misją Opus Dei jest pomoc zainteresowanym osobom w pogłębianiu życia chrześcijańskiego.

W szkole odprawiane są Msze Święte klasowe, dla chętnych uczennic oraz rodziców. Raz w miesiącu odbywa się Dzień Skupienia dla Pań. W określonych dniach możliwe jest również korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.

Szkoła promuje wychowanie w wierze, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, natomiast nie jest to szkoła katolicka w potocznym znaczeniu, ponieważ nie prowadzi jej instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie działające na podstawie prawa państwowego.