Jednolity strój przedszkolny i szkolny, pozwala uniknąć zróżnicowania ze względu na status majątkowy, a przede wszystkim pomaga w procesie wychowawczym. Łatwiej jest pomóc uczniowi w zachowaniu należytego wyglądu zewnętrznego, uczyć przestrzegania zasad, ponieważ wiadomo jaki jest standard obowiązującego ubioru. Pozwala on uniknąć budowania poczucia wartości na podstawie zewnętrznych dóbr.

Mundurek ułatwia również nauczycielowi skoncentrowanie swojej uwagi na uczniu, do którego zwraca się podczas zajęć. Nauczyciel bez przeszkód może się skupić się na twarzy ucznia i zapamiętać ją, gdyż nie rozprasza go barwne ubranie. Jest także wsparciem w dbałości o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków i uczennic (np. wycieczki przedszkolne i szkolne).

Z doświadczeń naszych rodziców wynika, że nie bez znaczenia jest fakt, że zawsze wiadomo „w co się ubrać”. Dzięki temu można zaoszczędzić cenne minuty rano i niejednokrotnie niepotrzebne emocje towarzyszące wyborom garderoby.