Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie o sobie: "Chcemy integrować środowisko oraz wspierać szkoły i przedszkole, bo przecież łączy nas to, że nam się chce, że zależy nam na dobrym otoczeniu, w którym wychowują się nasze dzieci i żyje nasza rodzina.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie o sobie: "Chcemy integrować środowisko oraz wspierać szkoły i przedszkole, bo przecież łączy nas to, że nam się chce, że zależy nam na dobrym otoczeniu, w którym wychowują się nasze dzieci i żyje nasza rodzina".