Klasy w przedszkolach i szkołach „Sternika" docelowo są duże (około 25 uczennic). Służy to odnajdowaniu się w zróżnicowanej społeczności, zdobyciu umiejętności współpracy oraz docenianiu talentów innych ludzi.

Większą klasę łatwiej jest podzielić na zespoły w celu rozwijania umiejętności pracy grupowej. Można uzyskać także odpowiednią dynamikę lekcji. Uczennice stają się bardziej śmiałe, łatwiej jest im wyrażać swoje opinie.

W takiej klasie uczennice mają więcej możliwości znalezienia przyjaciółki. W przypadku szkoły dla dziewcząt budowanie relacji jest bardzo istotnym elementem rozwoju ich osobowości.