Zapraszamy do uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie dedykowanym uczniom klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum

Cele konkursu:

  • Kształcenie umiejętności tworzenia własnych tekstów literackich
  • Promowanie dzieci i młodzieży o wybitnych zdolnościach
  • Rozwijanie uzdolnień humanistycznych i plastycznych
  • Ukazanie aktywności intelektualnej/twórczej jako źródła osobistej satysfakcji
  • Wydanie najlepszych prac literackich wraz ze stworzonymi do nich ilustracjami

 

Zasięg konkursu i kategorie wiekowe:

  • konkurs przeznaczony jest dla:

I kategoria wiekowa: uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej,

II kategoria wiekowa: uczniów II-III gimnazjum.

 

Termin składania prac w Konkursie Literackim: od 15 grudnia 2017 roku do  2 lutego 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Termin składania prac w Konkursie Plastycznym: od 1 marca 2018 roku do 16 kwietnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego). 

 

Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie Konkursu.