PROMIENIE to Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzone przez Fundację Sternik.

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziców jako pierwszoplanowych wychowawców w intelektualnym, społecznym, duchowym i fizycznym kształceniu swoich córek. Podejmujemy tę współpracę, budując na mocnym fundamencie wartości i zasad, na którym dziewczęta zbudują swoją przyszłość.

Szkoły tego typu powstały dzięki inspiracji świętego Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei. Przypominał on rodzicom, że są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu.

Model edukacyjny naszej placówki opiera się na wychowaniu całościowym, a więc obejmującym rozum, wolę, emocje, ciało i ducha. W naszym projekcie nauka łączy się z wychowaniem poprzez pracę nad nawykami. Rozwój wartości moralnych, etycznych i kulturalnych jest fundamentem chrześcijańskiej wizji życia. Wolność i odpowiedzialność osobista, praca dobrze wykonana, duch służby, miłość, prawda, serdeczność, spójność postaw są najważniejszymi wartościami, w których chcemy wzrastać.

Realizacja tego programu dokonuje się poprzez:

  • edukację spersonalizowaną
  • współpracę z rodzicami
  • tutoring
  • edukację zróżnicowaną
  • wychowanie w wierze.

Placówki te są otwarte na wszystkie rodziny, które w tym duchu chcą wychować swoje dzieci.