Dzięki hojności Rodziców dzieci pierwszokomunijnych przed Szkołą Promienie stanęła Kapliczka z Ikoną Matki Bożej Różańcowej. Ikona została napisana farbami olejnymi na desce bukowej przez Grzegorza Świderskiego - ojca jednej z naszych uczennic. Zaliczana jest do typu Eleusy Korsuńskiej. Podczas Białego Tygodnia została uroczyście poświęcona w obecności uczennic, kadry pedagogicznej i rodziców.

Pierwowzór Ikony znajduje się w Klasztorze Sióstr Dominikanek Klauzurowych w Radoniach.

Ikona ta ma ciekawą historię, bowiem bezwiednie stała się w jakiejś mierze zobrazowaniem treści, które Ojciec Św. Jan Paweł II przekazał ludowi Bożemu w Liście Apostolskim "Rosarium Virginis Mariae". Jest to przykład działania Ducha Świętego w pracy ikonografa: ikona Matki Bożej została ukończona w tym samym czasie, w którym Ojciec Św. ogłaszał "List o Różańcu".

Różańcowy charakter ikony oparty jest na tekście Ewangelii według św. Łukasza :" Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu", co podpowiada medytacyjne wpatrzenie się w oczy Maryi w tajemnice Chrystusa - czym właśnie jest różaniec. Tekst ten został wpisany w ikonę w lewym górnym rogu.

Ojciec Święty ofiarował nam "List o Różańcu", by "zachęcić do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i szkole Jego Najświętszej Matki. Odmawiać różaniec bowiem, to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.". Podobne przesłanie niesie w sobie ikona Matki Bożej Różańcowej. Lekkie dotknięcie prawą dłonią policzka Dziecka i głębokie wpatrzenie się w Syna jest plastycznym wyrażeniem "kontemplacji oblicza" i przenosi nas w świat ukryty w skupionej buzi małego Jezusa. Gest prawej dłoni Jezusa może mieć w tym typie ikony dwa warianty: błogosławiący lub trzymający zwój Ewangelii.  W naszej ikonie został wybrany ten drugi, przy czym Jezus nie tylko trzyma Ewangelię, ale podaje ją Maryi, jakby powierza Matce zawarte w niej Jego tajemnice i sam się Jej powierza, powierza Tajemnicę, którą jest.

W ten sposób Ewangelia znajduje się w centrum ikony, na przecięciu niewidocznych przekątnych. Stało się to jakby ilustracją słów Ojca Św. , że różaniec jest życiem wspomnieniami Maryi, o których opowiada Ewangelia - "Maryja stale przypomina wiernym "tajemnice" swego Syna, pragnąc, by je kontemplowano, i by dzięki temu mogły wydać z siebie cała swą zbawczą moc. Odmawiając różaniec, wspólnota chrześcijańska wnika w spojrzenie Maryi i żyje jej wspomnieniami"