Rodzice, którzy decydują się na wzięcie udziału w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika", poznają najpierw model, który wybrali założyciele. Służy temu rozmowa z przedstawicielem szkoły lub przedszkola oraz (ewentualnie) udział w kliku wykładach i warsztatach organizowanych przez szkołę.

W wyniku tego spotkania obie strony – rodzina oraz szkoła na podstawie uzyskanej wiedzy podejmują decyzję, czy możliwa jest współpraca w realizacji proponowanego modelu. Obopólna zgoda placówki i rodziców, (jak również dzieci, gdy są one już w starszych klasach) jest warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy.