Prosimy o złożenie wniosku osobiście w sekretariacie placówki lub przesłanie mailem załączonego poniżej formularza w DOC lub PDF na właściwy adres poczty elektronicznej:

 

Na postawie przesłanego wniosku umówimy Państwa na Rozmowę Edukacyjną.

Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.