Od czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej Promienie jest realizowany projekt „Wspierając sześciolatka – wykorzystanie neurodydaktyki w procesie przejścia z edukacji przedszkolnej do edukacji szkolnej”.

Uczestniczymy w projekcie finansowanym ze środków programu Erasmus+ w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej. Organizacją partnerską w tym projekcie została szkoła edukacji zróżnicowanej w Madrycie – Senara Centro Concertado Bilingue Education Diferenciada communidad de Madrid.

Projekt został przewidziany na 2 lata – do końca czerwca 2017 roku. W tym czasie nauczycielki Promieni wzięły udział w 19 mobilnościach do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii grupa nauczycielek nauczania początkowego pracujących z dziećmi na przełomie edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz w początkowych klasach szkoły podstawowej uczestniczyła w dwutygodniowym kursie „La aplicación de la neurodidáctica en elproceso de la transición de la educación preescolar a la escolar”, który w pełni odpowiadał tematowi projektu, był „uszyty na miarę” i dał solidne merytoryczne podstawy podarte wizytami w szkołach  gdzie omawiane metody były na co dzień stosowane w pracy z dziećmi.

W Wielkiej Brytanii nasze nauczycielki uczestniczyły w kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe jeśli chodzi o warsztat pracy nauczyciela jak i  kompetencje językowe.

Realizowany w szkole program w znacznym stopniu wzbogacil doświadczenia nauczycieli i ofertę edukacyjną Szkoły.