Nadrzędnym celem dla społeczności Promieni jest każda osoba i jej rozwój.

Troszczymy się o to, by każda osoba wzrastała w cnotach ludzkich takich jak radość, serdeczność, hojność. Dążymy w wychowaniu do tego, by zdobywała każdego dnia wiedzę, którą będzie potrafiła wykorzystać dla dobra innych. Cel ten realizujemy przy pomocy opiekuna - tutora, który współpracując z rodzicami, ma pomóc każdemu dziecku rozwinąć wszystkie jego talenty i zdolności.

Szanując niepowtarzalność każdej osoby, w klimacie wolności i zaufania, staramy się odkryć jej mocne i słabe strony, pomóc stać się najlepszą osobą jaką może być.

Edukacja spersonalizowana ma na celu także pomóc zintegrować wszystkie aspekty rozwoju: duchowy, intelektualny, artystyczny, sportowy, społeczny. Dzieje się to za pomocą programu wychowawczego i dydaktycznego, który jest konkretyzowany indywidualnie z każdym dzieckiem. Osobista relacja opiekuna z rodziną, a w szkole także z uczennicą jest gwarancją skutecznej pomocy dziecku w ważnych momentach edukacji szkolnej oraz w stawaniu się dojrzałą osobą.