W Promieniach odbył się Dzień Sportu, który charakterem nawiązywał do antycznych Igrzysk Olimpijskich. Miał on na celu szerzenie idei olimpijskiej, przekazanie uczennicom takich wartości jak uczciwość, honor, życzliwość oraz współpraca.

Mini Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się zapaleniem znicza oraz uroczystą defiladą poszczególnych klas. Uczennice zaprezentowały się za pomocą haseł, rymowanek oraz plakatów dotyczących sportu oraz zasad fair play, złożyły ponadto ślubowanie. Zebranych na boisku szkolnym powitała Pani Dyrektor. Następnie dziewczęta wzięły udział w II Biegach Przełajowych Promieni, torze przeszkód oraz w różnych konkurencjach ruchowych. Zmagania sportowe ukazały nie tylko bardzo dobre przygotowanie zawodniczek, ale także chęć wspaniałej zabawy. 

 

Tegoroczny Dzień Sportu był okazją do wyśmienitej zabawy i nieocenionej integracji uczennic Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Promienie.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom i zapraszamy za rok!