TWORZYMY SPOŁECZNOŚĆ

Kadra oraz rodziny skupione wokół Przedszkola tworzą niepowtarzalną społeczność, która realizuje podobną wizję wychowawczą.

 

WSPIERAMY WYCHOWANIE

Działamy zgodnei z zasadą: rodzice - nauczyciele - dzieci, ponieważ wiemy, że pierwszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice. Wspieramy rodziny we wzrastaniu w kompetencjach wychowawczych.

 

TUTORING RODZINNY

Każda rodzina ma swojego opiekuna (tutora), który w ramach własnej pracy zawodowej, wspiera rodziców w wychowaniu dziecka. W czasie regularnie odbywanych spotkań z obydwojgiem rodziców omawiane są postępy dziecka oraz plan jego rozwoju.

 

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE

Uczymy dzieci, jak w sosob chrześcijański, pokonywać codzienne trudności, szanować i budować relacje z innymi, jak kształtowac swój charakter.

 

OPTYMISTA

Program edukacyjno-wychowawczy łączłacy w sobie podstawowe aspekty rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Kładziemy nacisk na harmonijny rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny i duchowy.