Wspieramy wychowanie

W wychowaniu uczniów działamy zgodnie z zasadą rodzice – nauczyciele – dzieci, ponieważ wiemy, że pierwszym wychowawcą dziecka jest rodzic. Wspieramy także rodziny we wzrastaniu w kompetencjach wychowawczych.

Szkoła dla dziewcząt

Sposób działania szkoły Promienie podyktowany został potrzebami dziewcząt. Metody dydaktyczne, system oceniania czy nawet plan dnia, ukształtowane zostały z uwzględnieniem żeńskiego charakteru naszej placówki.

Tworzymy społeczność

Jako nauczyciele oraz rodziny skupione wokół szkoły, tworzymy społeczność i mimo, że różnimy się od siebie, realizujemy podobną wizję wychowawczą.

Praktyka zamiast teorii

W naszej szkole stawiamy na poznanie poprzez doświadczenie. Takie podejście pozwala na lepsze utrwalenie wiedzy.

Wykłady dla rodziców

W szkole i przedszkolu organizujemy regularne wykłady dla rodziców. Stałe kształcenie się rodziców i nauczycieli w szkole, sprawia że proces wychowawczy w domu i szkole może być bardziej jednolity.

Wartości chrześcijańskie

W naszej szkole chcemy wychować szczęśliwego człowieka, zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym oraz silne ukierunkowanie na rozwój w wierze przy poszanowaniu wolności sumień.

DNI OTWARTE w Przedszkolu i Szkole Podstawowej

dodano: 2017-03-29 | liczba zdjęć: 0

Zapraszamy Rodziny zainteresowane naszym modelem edukacyjnym na "Dzień Otwarty" w PROMIENIACH, który odbędzie się 5 KWIETNIA od godziny 17.00.

WYKŁAD W PROMIENIACH

dodano: 2017-03-28 | liczba zdjęć: 3

Zapraszamy na wykład p. JANUSZA WARDAKA pt." Smartfon, tablet, komputer - pomoc czy przeszkoda w rozwoju dziecka". Wydarzenie odbędzie się w środę 5...

KONFERENCJA

dodano: 2017-03-24 | liczba zdjęć: 0

Zapraszamy na Konferencję pt."Wartości chrześcijańskie w edukacji", która odbędzie się w sobotę 01.04.2017 od godziny 10.00 w Pruszkowie w Hotelu...